> >

ڪ }~

ڪ }~ ; ڪ }~ ڪ }~ ڑ ڪ ڑ ͑ ! ۑ ڪ ڪ ! ڪ ڑڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ! .., ڑ ڪ ~ ~ ڑ ~ ͑ ڪ ڪ ͑ ڑ ڪ ڑ ڑ ڑ ! ...
: , ,

!

 
13-02-2009, 02:17 PM   #1
 


ڪ }~

ڪ }~

ڪ }~ڑ ڪ

ڑ ͑ !
ۑ ڪ ڪ !

ڪ

ڑڪ

ڪ

ڪ ڪ

ڪ ڪ !

..,

ڑ ڪ ~

~

ڑ ~͑ ڪ ڪ

͑ ڑ ڪ

ڑ ڑ ڑ !

!

͑ ڑ ..

ڑ

ڪ ڪ ڑ

͑ ̑ڪ ..

͑ ..

ۑڪ ..

..

Α ڪ ..

͑ ..ڑ ..

ڑ ..

..

͑ڪ ڪ ..

ڑڪ

͑ڪ

ۑ ڪ !͑ڪ ͑ڪ

ڪ ..

ڑڪ ڑ

̑ ڪ

ڑڪ ͑ ͑ ..

͑

̑

ڑ / ͑

ڪ ͑ ڑ

ڑ

ڪ ڪڪ ..

..

ڪ ͑ !

ۑ ڪ

ڪ ̑

ڪ ͑ Α ̑

ڪ ڑ

ڪ ڑ

..

ڪ

ڪ ͑ڪ ڑڪ

ڪ ڪ

.


 
13-02-2009, 02:19 PM   #2
 Α Α ͑ڪ ͑

ڑ ..

ڑ ڪ
ڪ
Α ڪ

ڑ

ڪ ..

ڪ


ڪ

ڑڪ

ۑڪ


ڪ

ڪ

..

ڪ ڪ ..

ڪ ڑ ̑ ͑ ..

͑ ڑ

..

ڑ ڪ ..

ڪ ڑ !

ڪ ڑ ̑ ڪ ~ ڪ ͑ ڪ
ڑ Αڪ

͑ ̑ ͑ ڪ ͑
{ }
̑
/ ڑ ڪ ͑ ڑڪ ][

ڪ Α ڑڪ ..

ڪ ڑ !

ڪڪ ..

.. ͑ ..

..!

͑

ڪ

ڑ ڑڪ ڪڪ !

ڑ ڑ[ ۑ }

ڪ ̑ ..

ڪ

ڪ ۑ ..
Α ڑڑ ڑ ڑ ڑ !

̑ ڑ ڑ ڪ / ͑ڪ ..

ۑ ̑ ̑ ڑ

ڑ !

͑ ڪ ..

ڑ / ͑ڪ ..!

̑ .. ڪ ڑ

ڪ

ڑ ̑ ̑ ڪ ..

ڪ ..

ڪ

ۑ ۑ ۑ

ڪ ڑ

͑ ڪ ͑ .. ۑ ڪ ڪ ͑ !

/ ڪ ..

ڑ ڑ !

Α

!

ڪ ڑ ڪ ͑ڪ ڪ

̑ ڪ ڪ ڪ

ڑ / ڪ ڑ
ڑ ..

ڪ ڪ !

..""


 
13-02-2009, 07:51 PM   #3
 
  * *

* *

 
13-02-2009, 08:32 PM   #4
ڱﻔڲ ﻍﺮۉ ﺮ ღ
 
  Ĵяy

Ĵяy

‗ღ ღ‗


ڑ / ڪ ڑ
ڑ ..

ڪ ڪ !

.. ..


 
13-02-2009, 10:29 PM   #5
♥{ }♥
 
  ĥύỵЙŋ ツ

ĥύỵЙŋ ツ

‗ღ ღ‗


,, ,,,


 
- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1