> >

; ڪ ٺ ۈٺ ڪٺ }, ۈڪ ٺ ۈ ٺ ٺ ٺ !! ٺ ٺ ۈ || ٺ ڪٺ ۈ || ٺڪ ٺ ~ ۈ !! ۈٺ !! ~ ۈٺ || ڪ \ ۈڪ \ ۈڪ !! \ ...
: , ,

!

 
18-04-2010, 10:11 PM   #1
...ڪ ٺ ۈٺ ڪٺ


},


ۈڪ ٺ


ۈ

ٺ ٺ ٺ !!

ٺ ٺ ۈ ||

ٺ ڪٺ ۈ ||


ٺڪ ٺ ~


ۈ !!


ۈٺ !!


~

ۈٺ ||


ڪ \
ۈڪ \


ۈڪ !! \


[ ۈٺ ۈ ]


ۈ ٺ:
[ ٺ ڪۈ ۈ ]


ۈ ڪ \\~ ڪ :


ٺ ۈ \\~ ۈ :


ۈ ٺ ۈ \\~ ۈ ٺ :


ۈ ٺ ڪ \\~ ۈ :


ۈ ٺ \\~ ۈ :


ڪ ۈ \\~ ۈۈ ڪ :


ۈ ٺ ۈ ڪ \\~ ٺ :


ۈڪڪ ٺ ٺ \\~ ٺ :


ڪ ۈ }


ۈ ۈ


ۈڪ ٺ ۈ ۈڪ !!

ٺ ۈ ۈ ¡


ۈ ڪ ٺ ڪ


ۈڪ :


(ٺ ٺ ۈ ٺ ۈ )


ۈ ٺ \\~ ڪ ۈ ٺ :


ڪ ۈ \\~ ڪۈ :


ٺ }


ڪ ۈٺ ۈ ۈڪٺ "


!!


ٺ :


{
}


ٺ ۈ ٺ ~

ۈ } !!
ۈ !!
 
18-04-2010, 10:36 PM   #2
...
..


 
18-04-2010, 10:39 PM   #3
...

 
18-04-2010, 10:41 PM   #4
...

 
18-04-2010, 10:46 PM   #5
...

 

()

(Tags)
, ,

« | *** »+3. 11:58 AM.

- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1