> >

~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~

~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~ ; ~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~ ~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~ -------------------------------------------------------------------------------- ב ڷڛξ ]~ בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ~[ ξۃ ]~ ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..! ~[ ]~ ڪڷۃ .. ڪڛ ۃ ڤڷ ۈڤڷ ۈ ڷ טּ ڷڛξ ..! ~[ ۃ ]~ ڪڷ .. פֿ טּ ۈבִבִ ڷﮯ ڷζ ڛڛڷ ..! ~[ ڛ ]~ ڪڷۃ .. ζۈڷ ڛ ڷڷ ڷﮯ ڛ ڜڛ ڛۈ.. בﮯ ڛڷ ڪڷ ۈڛ ...
: , ,

!

 
04-07-2010, 01:16 AM   #1
...
 


M0dy 133 ~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~

~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~


~.. בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ ..~

--------------------------------------------------------------------------------


ב ڷڛξ ]~בִ ڪڷۃ ۈڷڪ ڷﮯ


~[ ξۃ ]~

ڪڷۃ .. בִξڷ ۃ ڪ ڷۈۈڛ טּ בڜ טּ ڷטּڛ ڷڤטּ ..!


~[ ]~

ڪڷۃ .. ڪڛ ۃ ڤڷ ۈڤڷ ۈ ڷ טּ ڷڛξ ..!


~[ ۃ ]~

ڪڷ .. פֿ טּ ۈבִבִ ڷﮯ ڷζ ڛڛڷ ..!

~[ ڛ ]~

ڪڷۃ .. ζۈڷ ڛ ڷڷ ڷﮯ ڛ ڜڛ ڛۈ.. בﮯ ڛڷ ڪڷ ۈڛ ڷۃ טּ ڜפֿ ..!~[ ڷ ]~

ڪڷۃ .. ۈ ڪۈ ۈטּ טּ ڷ

ۈ בִξڷ ڪۈ פֿ ξ ڷڪڷۃ ב ..!


~[ ]~

ڪڷۃ .. ב ۈ ڷﮯ ڪڛ בۈ ڷۃ

ξבִ טּ ζ ڷ ..!
ۈ ڷڷڤڷ ]~

~[ ڪڷۃ ۈב ..ۈ ڪڷ ]~ ..

ڜڪڷ טּ ..! ,, טּ ڪ ..!

ڪۈ ۃ ۈۈ ۈפֿڷ ξבִ ڜڤ ..!

ۈפֿۃ ڪ טּ ڷטּڛ ڷڪ ..

ۈڷ " ڷڪڷۃ ڷבڷۈ " ڷﮯ ڪۈטּ ڷۃ ڷטּڤڛ

בִۃ ڪ

בבִ ڷξ ۈڷ ۈڷۈבִ ڤ בڷۃ ڷב ڷ ξڜ ..

ڷﮯ

" ڪڷטּ פֿڷۃ ڪڷۃ " ..!

ۈבטּ ڤ " ڷڪڷۃ " ..

ڛۈڤ ڤ ڤڛטּ ... ۈڷפֿטּ... ۈڤ ڷב.

ڷڪ ﮯ ..]~


 
04-07-2010, 02:01 AM   #2
 
  ●{     ≈ }●

●{     ≈ }●ۈ ڷڷڤڷ ]~

~[ ڪڷۃ ۈב ..ۈ ڪڷ ]~ ..

ڜڪڷ טּ ..! ,, טּ ڪ ..!


-{
ڑ
ڑ
,,,

,, ,,
,,


 
- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1