العودة   منتديات ضمى نجد > اقسام المنتديات العـامة > ملتقى ضمى نجد العام

•• آڶح‘ــيآإة ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• ,,,,, ] ~

•• آڶح‘ــيآإة ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• ,,,,, ] ~ ملتقى ضمى نجد العام ; •• آڶح‘ــيآإة ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• ,,,,, ] ~ . . آڶسَڶآمُ عَليْكُم ۈڕحْمْةُ آڶلهِ ۈ بڕڪّْآٺه •• آڶح‘ــيآإـۃ ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• نحيآهآ ڤي ڕبۈع مْن آڶمْڜآعڕ ۈ آڶٵحدآث .. نٺڎۈق خڶآڶهآ آڶنجآح .. آڶڤڜڶ .. ۈ ۼيڕهآ مْن آڶظڕۈڤ آڶٺي نجبڕ عڶى خۈضهآ .. خڶآڶ هڎه آڶٵجژآء آڶمْٺسَڶسَڶة مْن آڶمْۈآضع سَنحآۈڶ ٵن نڶقي .. عڶى بقعة ڝۼيڕة ..مْن آڶمْۈآقڤ ..ۈ آڶمْڜآعڕ آڶمْٺۈڶدة مْنهآ بقعة ..ڶڶٺٵمْڶ .. ڶڶنظڕ ..بڕؤية ..ڜآمْڶة .. بدڶ آڶنظڕة آڶضيقة آڶٺي نڕى بهآ آڶٵمْۈڕ ۈ نعقدهآ .. هي ڕحڶة ٺٵمْڶ ..ڤي عآڶمْنآ آڶڎي ڶآ يۈجد ڤيه ۈقٺ ڶڶٺٵمْڶ . ~ | حين ٺقٺڶڪّْ آڶحسَڕة عڶى ٵخطآئڳ. ۈ ...

ملتقى ضمى نجد العام ملتقى الرأي والرأي الأخر القسم العام المفتوح للمواضيع المتنوعةالمواضيع الساخنة : شروط المنتدى , نظام الترقيات خصائص المنتدى , صندوق الادوات

شرح تغيير اسمك بنفسكـ في منتديات ضمى نجد

لكل بنات ضمى نجد ضروري !

مجلة ضمى نجد العدد السادس و العشرون

إعادة فتح الشات الكتابي ضمى نجد

رد
 
أدوات الموضوع أنماط العرض
قديم 24-10-2010, 03:06 PM   #1
...

ذكرى انسانـ غير متواجد حالياً


افتراضي •• آڶح‘ــيآإة ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• ,,,,, ] ~

•• آڶح‘ــيآإة ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ •• ,,,,, ] ~

.
.

آڶسَڶآمُ عَليْكُم ۈڕحْمْةُ آڶلهِ ۈ بڕڪّْآٺه
••آڶح‘ــيآإـۃ ڕحڶـﮧ ڝآإآمْٺـﮧ ••
نحيآهآ ڤي ڕبۈع مْن آڶمْڜآعڕ ۈ آڶٵحدآث ..
نٺڎۈق خڶآڶهآ آڶنجآح .. آڶڤڜڶ ..
ۈ ۼيڕهآ مْن آڶظڕۈڤ آڶٺي نجبڕ عڶى خۈضهآ ..
خڶآڶ هڎه آڶٵجژآء آڶمْٺسَڶسَڶة مْن آڶمْۈآضع سَنحآۈڶ ٵن نڶقي ..
عڶى بقعة ڝۼيڕة ..مْن آڶمْۈآقڤ ..ۈ آڶمْڜآعڕ آڶمْٺۈڶدة
مْنهآ بقعة ..ڶڶٺٵمْڶ ..
ڶڶنظڕ ..بڕؤية ..ڜآمْڶة ..
بدڶ آڶنظڕة آڶضيقة آڶٺي نڕى بهآ آڶٵمْۈڕ ۈ نعقدهآ ..
هي ڕحڶة ٺٵمْڶ ..ڤي عآڶمْنآ آڶڎي ڶآ يۈجد ڤيه ۈقٺ ڶڶٺٵمْڶ .


~ |حين ٺقٺڶڪّْ آڶحسَڕة عڶى ٵخطآئڳ.
ۈ ينٺڜڶڪّْ آڶيٵسَ عڶى حيڕٺڪّْـ..
ۈ يۼڶبڪّْ آڶآنڤعآڶ عڶى ٺڝڕڤآٺڪّْـ..
ۈ يٵسَڕڪّْ آڶٵڶمْ عڶى ۼضبڪّْـ..
ۈ ٺسَٺهۈيڪّْ آڶۈحدة عڶى سَڪّْۈنڪّْـ..
ڶٵنڪّْ ..ٵخطٵٺ ..
ۈ ڶڪّْن ڶڶٵسَڤ ..
ٺۼآڶي نڤسَڪّْ ..
ڤيسَمْح ڶڪّْ ۼڕۈڕڪّْـ.. بمْسَآمْحة نڤسَڪّْ .!
ۈ يٺحۈڶ حآڶڪّْ مْن مْخطىء .. إڶى ضحية .
ۈ ٺٺڕڪّْژ بٵڤڪّْآڕڪّْ .. نظڕة ڶۈمْ آڶآخڕين ..عڶى ٺڝڕڤآٺڳ
ۈٺنسَى ...جمْيع مْۈآقڤ آڶطڕڤ آڶآخڕ ..ڶڪّْـ.
ڤٺنظڕ إڶيه بعين ...نآقدة .
ۈ ٺۈجه إڶيه آٺهآمْآٺ .. مْضحڪّْة .
ۈ ٺنهآڶ عڶيه بڶۈمْ ..ۈ ڝڕآخ .
حٺى ٵنڪّْ ڶآ ٺعٺڎڕ عمْآ بدڕ مْنڪّْ ..
ۈ ڪّْٵن آڶٺٵسَڤ ..هۈ ٺحدي يڝعب عڶيڪّْ آڶقيآمْ به

~ |
ۈڤي آڶنهآية ..
ٺبٺعد عنه .. ۈ ٺڕحڶ عن حيآٺه ..!
ڶڪّْي يقآسَي ٵحدڪّْمْآ آڶحژن ۈ آڶٵڶمْ ..
ٵۈڪّْڶآڪّْمْآ ..ٵۈ ڶآ ٵحد ..!
~ |


آڶهـــــــدڤ
آنظڕ ڶٵخطآء آڶآخڕين ..ۈ ٵخطآء نڤسَڪّْ بڜڪّْڶ مْنڤڝڶ ..
ڤڶآ ٺحمْڶ آڶآخڕين .. حمْڶ ٺڝڕڤآٺڪّْ ۈ آنڤعآڶآٺڳ
حآۈڶ ٵن ڶآ ٺۼضب ...
ڶٵن آڶۼضب ثۈڕة دآخڶية .. ٺثيڕ بڕآڪّْين عڝبيٺڪّْ ..ۈ آنڤعآڶآٺڪّْ ..
ٺجعڶڪّْ مْخدڕآ ڶڶٺڝڕڤ بٵسَڶۈب همْجي .بعيد عن آڶعقڶآنية ..
ڎڪّْڕ نڤسَڪّْ ..بآڶهدۈء ..ڶٵنها سَمْة آڶعقڶآء.


~ |


همْسَــــة


عندمْآ ٺخطىء ..آعٺڎڕ
ڤهۈ بڶسَمْ آڶجڕۈح .. ۈ مْڤٺآح حڶ آڶمْڜآڪّْڶ ..
ڶآ ٺنڪّْڕ ٵخطآءڪّْ ..بڶ ڪّْن مْن آڶڎين إڎآ ٵخطؤۈآ آعٺڕڤۈآ ..
ٺعڶمْ ٵن آڶإنسَآن ..بطبعه آڶخطٵ ..
ۈ ڶآ يۈجد مْن يٺڝڤ بآڶڪّْمْآڶ حٺى ٺطڶب ڝحبٺه ٵۈ مْحبٺه ..


~ |

ۈڤي نهآية آڶمْطآڤ ..
سَجڶ خطٵڪّْ .. مْهمْآ ڪّْآن حجمْه ڤي سَجڶ حيآٺڪّْ ..
ڶڪّْي ٺڪّْۈن نقطة مْنيڕة ..ڶآ ٺقع ڤيهآ ثآنية ..ۈثآڶثة ..
آجعڶ ..ڶڶٵخطآء .. إيجآبية ..ڕۼمْ سَڶبيٺهآ


~ |


ۈقـــڤــــــــه
حين ٺقع بمْڜڪّْڶة مْع ٵحد.. إيجآبيآٺه قبڶ سَڶبيآٺه ..
حٺى ڶآ ٺٺسَڕع بآڶحڪّْمْ عڶيه ..ڤٺحڝد آڶندمْ ..
ۈ حآۈڶ ٵن ٺخٺڶق ڶه آڶٵعڎآڕ .. ۈ ٺقنع نڤسَڪّْ بهآ ..
حٺى ڶۈ ڶمْ يڪّْن حقيقة ..حٺى ٺڪّْۈن هنآڶڪّْ ڤجۈة ٺسَٺطع بهآ ٵن ٺسَآمْحه ..

~ |
ڪّْڶمْـــة ٵخيـــڕة
آڪّْٺب دآئمْآ عڶى ڶۈح قڶبڪّْ آڶٺسَآمْح ۈ آڶعڤۈ
ڤإن آڶڶه يعڤۈ عن ٵخطآئنآ ..ڤڪّْيڤ بنآ نبخڶ بهڎه آڶڝڤة/
راق لي


  رد باقتباس
قديم 24-10-2010, 05:00 PM   #2
 
صورة عضوية جرحني غيابك

جرحني غيابك غير متواجد حالياً


افتراضي

متآلقه مبدعه رآئعه مميزة قمة آلذووووق قليلة بحقكِ
عآشت آيدك ويعطيك آلف عآفية على آلموضوع
آلآكثر من رآئع
لآ تحرمينآ جديدكِ آلمميز
تقبلي مروري
مع حُ ـبي ..~


  رد باقتباس
قديم 25-10-2010, 12:15 AM   #3
...

ذكرى انسانـ غير متواجد حالياً


افتراضي

الله يعافيك
تسلمين عالمرور منوره


  رد باقتباس
قديم 25-10-2010, 12:37 AM   #4
...
 
صورة عضوية انفاس غاليها

انفاس غاليها غير متواجد حالياً


افتراضي

طرح رائع ومميز...~
يعطيك العافيه ...~
لكي ودي ...~


  رد باقتباس
قديم 25-10-2010, 09:59 AM   #5
...

ذكرى انسانـ غير متواجد حالياً


افتراضي

منوره بطلتك


  رد باقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ڕحڶـﮧ, ڝآإآمْٺـﮧ, آڶح‘ــيآإة

أدوات الموضوع
أنماط العرض

قواعد المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع اضافة مرفقات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل
Trackbacks are لا تعمل
Pingbacks are لا تعمل
Refbacks are لا تعملجميع تواقيت المنتدى بتوقيت جرينتش +3. الوقت الآن 02:34 AM.


   ضمى نجد   

صحيفة ضمى نجد | شات ضمى نجد | منتديات ضمى نجد | دليل ضمى نجد | طلب اعلان في ضمى نجد
المصحف الشريف | مصحف التجويد | زخرفة الأسماء | موسوعة الماسنجر | خريطة شبكة ضمى نجد
تلفزيون ضمى نجد | الاسماء ومعانيها | جالري ضمى نجد | يوتيوب ضمى نجد | العاب ضمى نجد
تحميل الصور والملفات الجوال البلاك بيري الجالكسي
تصفح اسرع للمنتدىPowered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
المشاركات المنشورة لا تعبر عن رأي ضمى نجد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)